III Ideasta palveluksi ja tuotteeksi

Jakso III Ideasta palveluksi ja tuotteeksi 15.6.- 1.10.2015


Sisältö kohtaamisessa 26.8. kello 09.00 - 16.00, [Kokoushotelli huone, Tila: Inno, Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki.(Sisääntulo Länsisatamankadun ja Martin Wegeliuksen kujan kulmassa)]

Osa 1. Systemaattiset menetelmät kehittämisen tukena, Jaana Utti
Osa 2. Idean kehittäminen ja vienti verkkoon, Jaana Utti 
Osa 3. Yhdessä kehittämisen kulttuuri, Jaana Utti
Osa 4. Miten viedä kiireenkesytys uuden työn sytykkeiksi, Anja Kulovesi

Maailma on muttunut, ripeästi digitaaliseksi.
50 %  valmistuu työpaikkoihin joita ei enää ole. Kirsi Piispanen Uudenmaan  ELY
Harvoin rekrytoinnissa kuvataan se mitä pitää saada aikaan. Kuvataan työtehtävä. Uutta työtä ei tehdä tietyssä paikassa tiettyyn aikaan.

Työ pirstaloituu vahvasti. Nopeita erilaisia tehtäviä. Koulutuksessa kouluttajien pitää olla tähtiä. Ei tarvitse opettaa 8h, mutta järjestettävä opetusta huippuosaajilta. 

Ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä.....Ja lujaa.

Työn on muututtava joustavammaksi. Esim. merkonomikoulutus Digimerkonomikoulutus vintage kaupassa. Opetetaan myyntiä ja asiakaspalvelua tekemällä myyntiä ja asiakaspalvelua. Ei istumalla luokassa.


Jos asiakaslähtöisyydessä ei tapahdu 90 asteen kulmaan tuotantolähtöisyydestä..Silloin ei toimita asiakaslähtöisesti.Esimerkiksi Pelialan työpaikat ovat aktraktiivisia soluja, jotka vetävät puoleensa asioita. Näiden organisaatioiden ympärille rakentuu valtavia verkostoja, jotka eivät näy toimialaluokituksessa. Ns. piilotalous.

Meillä on valtava määrä ihmisiä erilaisissa töissä, joiden tehtävät ja tuloksellisuus on kadonnut. Miten saamme ihmiset kehittämään omaa osaamistaan omassa työtehtävässään.

Digitalisaatio aiheuttanut polarisaatiota työpaikoilla. Pitää kouluttaa myös vanhempia työntekijöitä. Digipelolle ei ole enää nykyaikana tilaa. 

Minna Hakulisen (Järvi-Saimaan Palvelut Oy) kertoi omista kokemuksistaan, kuinka he jotka olivat kaikista ennakkoluuloisimpia Ipadeja kohtaan ovat käyttäneet niitä innokkaimmin. Uskomattomia kokemuksia. Epäuskon kautta saavutettiin voittoon. Laitteet on tullut  erityisesti yhteydenpidon avuksi ja työnteon prosessin tueksi. 


Jos sinulla ei ole epämukavaa, silloin et ole käyttänyt koko kehittäjäkapasiteettiasia. Mieltä on muutetttava.

Järvi-Saimaalla kaikille ostettiin Ipadit. Blogiin laitettiin näkyville johtoryhmän tahtotila. Ja näin luotiin mahdollisuus jokaiselle työntekijälle pääsy jatkuvasti. Annetaan ihmisille laite ja luotetaan siihen, että he käyttävät niitä. Jokaisella pitää olla pääsy yhteiseen avoimeen dataan. Kustannus tällaisesta on n. 15€/kk, työntekijän pitää tehdä 9min/kk työtä jolloin kustannus on katettu.


Kehittäjän mieleen kuuluu olla epämukavuus alueella, suunnittelun aika on ohi! 

Tärkeää on NOPEUS. Asiat ovat sellaisia, että jos niillä on aika olla valmis klo 12, niin huomenna klo 13 valmiina olevalla asialla ei enää ole merkitystä. Asiat elää hetken ja sen jälkeen ne häviävät. 


Kotitehtävä!!! Pieni tuotekehitystyö. 


Teette tuotekehitystyö, joka on valmis 3 viikossa. Sitä ei suunnitella! Kun kolme viikkoa on kulunut se hylätään...Se on valmis. Jokaisen kehittämisen pitää tuottaa pääomaa. Ihminen jolla on pääomaa on vauras ja se tarjoaa liikkumavaraa. Pääomaa on erilaista:

1. Taloudellinen pääoma
2. Sosiaalinen pääoma
3. Kulttuurinen pääoma

Miettikää miten tuotekehitys tuottaa erilaisia pääomia lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä!

Jokaiselle oma Ärsyttäjä ja Kiihdyttäjä

Ärsyttäjä ärsyttää, sanoo suoraan, antaa ajatuksia. Kiihdyttäjä sparraa, antaa ajatuksia ja voimaa kehittämään.

Ketterän kehittäjän riskianalyysi:


"Mikä on pahinta mitä voisi tapahtua?"

Kirjoitat ylös, paperille ja sen jälkeen poltat sen. Ainoa poikkeus on, jos tuotekehitystyö uhkaa jonkun henkeä...siinä tapauksessa etsit uuden tuotekehitystyön. 

Systemaattisena menetelmänä ketterä kehittäminen, hallitusohjelman mukainen kokeilukiihdyttäminen, palvelumuotoilun mukainen kokeileva kehittäminen. Ideointimenetelmää ei nykyaikaisessa kehittämisessä aivan samalla tavalla käytetä. 

Muita ideointi ja systemaattisia menetelmiä

 • Lineaarinen tuotekehittäminen, sopii askel kerrallaan parantamiseen
 • Radikaalimuutoksiin, sopii 90-asteen muutoksiin. (Ketterä kehittäminen)
 • SCRUM- menetelmä, AGILE-menetelmä

Lineaarisen kehittämisen aika on jossain määrin ohi. Osa uskoo, ettei se koskaan enää palaa.
 • Palvelumuotoilu
 • Yhteiskehittely- yhdessä uuden luomista.


Kehittämistä tehdään nopeasti, asiakaslähtöisesti ja monin tavoin. Älkää menkö minkään menetelmän vangiksi.Kotitehtävä: Nopea kehitystyö Trelloon

Trello on pilvipalvelu. 
1. Luo Projekti "Omanimi Etiäinen" (3 viikon projekti)

Bring your own device. 

Pilvipalvelu, jossa sinä omistat kaiken tiedon.
Kiireenkesytys uuden työn sytykkeeksi / Anja Kulovesi-Leino

Mitä dialogi on?

Avoimia kysymyksiä, kiihtymättömyyttä, kuuntelemista, kunnioitusta

Hyvä dialogi tulee luottamuksesta ja kunniotuksesta.

Dialogi keskiössä, kun kesytettään kiirettä ja luodaan siltaa asiakkaan kanssa. 
Dialogi on heittäytymistä, siinä ei ole valmista lopputulosta vaan se syntyy yhdessä ja viedään asiaa yhdessä eteenpäin. Hyvien ideoiden markkinat
1. Mitata työssä viihtymisenä, kun kiireettömyyden tila on sopiva ihmiset viihtyy töissä
Työn sujuvuus; Jos liikaa kiireettömyyttä se voi aiheuttaa omia ongelmiaan, kun taas jos on liikaa kiirettä työn teho laskee. 

2. Asennekeskustelu johdon ja henkilöstön välillä. Kiire erikoinen mittari...Se mittaa valheellisesti, koska jokainen kokee kiireen yksilöllisesti. Jos joku kaipaa ohjausta, hän saattaa puhua kiireestä vaikkei hänellä ole varsinaisesti kiire. Pitäisi keskustella jostain aikajaksosta, jossa esim. Kiireenkesytys osana. 

3. Miten tunnistaa ongelman kiireen takana. Dialogia siitä, että tunnistetaan tekijöitä kiireen takana. Keskustelun avulla pystytään tukemaan toisiamme, kun tunnistetaan toistemme kiirehtijätyypit. 
1.Monta kertaa yksilön on vaikea havahtua kiireen pyörästä. Joku tekniikka jolla tarkistettaisiin yksilön jaksamista. Kiirehtijätyypeistä apua tunnistamiseen ja oman työn johtamiseen. Kiireenkesyttäjän talo apuna keskustelun ohjenuorana. Lempeällä tavalla omaa valvontaa ja itsensä tunnistamista. Organisaation vastuulla auttaa yksilöä.

Virve Nevalainen:
Meillä kokeiltiin keväällä LTA analyysejä itsensä kehittämiseen. Tykättiin kovasti ja henkilökunta toivoo lisää sen pohjalta.

 Mihin LTA-analyysia käytetään?


LTA-analyysiin kuuluu itsearviointina tehtävä luontaisen ajattelutyylin tunnistus sekä valmennus, jonka tavoitteena on varmistaa tuloksen oikeellisuus ja tunnistettavuus. Samalla saadaan konkreettisia ideoita itsensä kehittämiseen. Tuloksia avattiin ryhmissä.


2.Kun tunnistaa keskustelun pohjalta oman tyylin ja ymmärrät toisten jännitteistä suhdetta aikaan, voidaan ryhmässä hyödyntää omia ja toistemme vahvuuksia. Tehtävien jakaminen vahvuuksien pohjalta.

3.Kiire ei ole tehokkuuden mittari, Se voi toimia osaamisen, resurssoinnin, priorisoinnin ja suunnittelun mittari paremmin. Monen asian summa, joka on helpommin sanottu kuin tehty. 

Virve Nevalainen
Meillä kokeiltiin keväällä LTA analyysejä itsensä kehittämiseen. Tykättiin kovasti ja henkilökunta toivoo lisää sen pohjalta.

Mihin LTA-analyysia käytetään?


LTA-analyysiin kuuluu itsearviointina tehtävä luontaisen ajattelutyylin tunnistus sekä valmennus, jonka tavoitteena on varmistaa tuloksen oikeellisuus ja tunnistettavuus. Samalla saadaan konkreettisia ideoita itsensä kehittämiseen. Tuloksia avattiin ryhmissä.

Kotitehtävä: Etsikää jokin omaa työtänne helpottava sovellus (Ipadille, kännykälle, tietokoneelle)Sisältö kohtaamisessa 15.6. kello 09.00 - 16.00, [Tamoran toimisto, Siltasaari, Paasivuorenkatu 8, 00530 Helsinki]]

Osa 1. Palveluiden tuotteistaminen. Mika Tonder
Osa 2. Toimiminen sähköisessä maailmassa. Mika Tonder


Millaisia palveluita toiminta ympäristössänne tarvitaan?
-          koulutusta, liiketoiminnan mittareita, liiketoimiston kehittäminen, koulutuskokonaisuuksien kehittämistä,


Mitä palveluilla halutaan saavuttaa?
-rahaa, tyytyväiset ja hyvinvoivat asiakkaat, yksilöityjä ratkaisuja, tukea pienten yrittäjien palveluihin,

Mitä on hyvä palvelu?
-          uskalletaanko osoittaa asiakkaalle kipeät kohdat?

Tuottavuus, vaikuttavuus ja palvelujen kehittäminen

Mitä on tuotteistaminen? Mistä puhutaan, kun puhutaan tuotteistamisesta?

Kolme eri tasoa: Tuottamista ohjaa oman toimialan säännöt ja  näkökulmat.
Sosiaalipuolella olisi mahdollista saada valtavat säästöt asiakaslähtöisellä palvelulla.

Tuotekehitys; Olemassa olevien tuotteiden jalostamista. Kehitystoimenpiteet joita tehdään olemassa olevaan tuotteeseen olemassa olevilla työkaluilla.

Tuotteistaminen; Yhtenäinen näkemys tuotteistamisesta on hajanainen. Kaupallinen näkökulma. Silloin tuotteistat hyvin, kun pidät rahan kokoajan mielestä. Tuotteistajalla ei ole budjettia, vaan ansaintalogiikka. 
-     


Palvelu tuotteistetaan aina asiakkaalle, ei tuottajalle! Esim. vanhuspalveluissa pitää ottaa huomioon myös omaiset vaikka pääasiallinen asiakas on vanhus itse. 

Dokumentointi tärkeä väline tuotteistamisessa. Dokumentoinnin pitää olla systemaattista. 

Milloin palvelu on tuotteistettu hyvin?
 • Kun sillä on selkeä kohderyhmä ja markkinat
 • Kun se menee kaupaksi
 • Kun se tuottaa katetta palvelun tarjoajalle
 • Kun se on monistettavissa
Mitä on monistettavuus? Monistaminen ei ole kopioimista. Kilpailijat kopio, me itse monistamme. 

Mikä tuotteistamisessa kaikkein haastavinta?
- itsensä pois saaminen, tasainen palvelun laatu, asiakkaan tarpeen kartoitus, 
Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys asiakkaan kanssa siitä mitä ollaan tekemässä.

Esimerkki Ladan elinkaaresta. Kuinka tuotteen elinkaaressa tunnistetaan ne vaiheet jossa elinkaari kääntyy laskuun ja minkälaisilla toimenpiteillä tähän vastataan. 


Innovaatio ei ole sattuma, vaan pitkäjänteisen työn tuloksena syntyvä asia. 

Organisaation menestystekijät

 • Palveluinnovaatioiden syntyminen ei ole sattuma
 • Miten yrityksissä uutta tietoa kerätään, luodaan ja hyödynnetään vaikuttaa yrityksen/tuotteiden menestykseen.
 • Menestyjillä on parempi ymmärrys asiakkaan tarpeista
 • Tuotekehitys tehokasta: virheet eliminoidaan nopeastiTiedon tuottaminen, uuden tiedon synnyttäminen ja jakamisen uusi ajatus: SECI


Vertaa japanilaista toimintatapaa aikaisempaan tiedon käsittelyyn organisaatiossa.

"Hiljaisen tiedon apajat" - Fyysinen kokoontuminen, jossa jaetaan hiljaista tietoa organisaatiossa. Loistava toimintamalli

Hiljainen tieto ei ole pelkkää raportointia, vaan sosiaalista toimintaa.
Työnkierto osaksi organisaation toimintatapaa. Ei henkilökohtaista kehittämista, vaan organisaation oppimista.

LVM:ssä on annettu työntekijälle vaihtoehto hakea kolmeen eri työtehtävään työkiertoon.

Johtotehtävissä oleville tekisi hyvää nähdä käytännössä mitä henkilöstön työ on, jotta työn suunnittelu olisi realistista.

Hiljainen tieto pitää pystyä myös dokumentoimaan / kuvaamaan. Millä keinoilla? Yrityksen pitää löytää sopivat keinot. 

"Meillä on tehty kirjalliset ohjeet, käytetty Trelloa datapankkina. Onko tämä riittävää?" 
- Se no hyvä, mutta prosessi on vielä kesken. 

Hiljaista tietoa on osattu siirtää satoja vuosia. Ajatelkaa esim. kisällipoika perinnettä.

Miksi kysymykset tärkeitä. Jos keskustellaan vain oman organisaation sisällä niin miksi kysymyksiä ei välttämättä tule. Pitää uskaltaa kysyä miksi? Erityisen usein kuuluu sanonta "On yritetty, ei onnistunut" Miksi ei onnistunut?
Lounastehtävä: Ryhmätyö, tulokset blogiin + kuva.
Mitkä ovat organisaationne vahvuudet palvelujen tuottemisessa?
Mitkä ovat organisaationne haasteet palvelujen tuottemisessa?
Mitkä ovat organisaationnne kriittiset tekijät palvelujen tuottamisessa?


Idean luominen: Ensimmäinen askel. Kyvykkyyttä havaita markkinoilla oleva potentiaali.
Tulevaisuuden tekijät vs. Muutoksiin sopeutuja. (Esimerkki: Cirque soleil vs. apple)

Sininen meri

Markkinoiden "maailmankaikkeus" koostuu kahdenlaisista meristä: punaisista ja sinisistä
- Punaiset meret: kilpaillut alueet
- Siniset meret: uudet markkina-alat, yrityksen omat vahvuudet
- Raja-aitojen yli katsominen


Esimerkki. Southwest Airlinesin strategiaprofiili.

Innovaatio on analysointia!

Haluaisi olla muutoksen edelläkävijä, sitten tulee jokin laki kehittämisen tielle. 
- Nämä ovat esteitä. Kuten venäläisten asiakkaiden kanssa verkkokauppaa voidaan tarjota, mutta kun maksujärjestelmät ovat erilaisia. Ensin piti luoda toimiva maksujärjestelmä, ei antaa periksi. Pitää etsiä ratkaisuja, aina kuitenkaan ei pysty lakia kiertämään. 


Asiakasryhmien määrittely:  Hyvin aikaisessa vaiheessa. Tuotteistetaan asiakkaalle ei itselle. Segmentointi keskeinen toimenpide. Segmentointi auttaa määrittelemään asiakkaita, mutta se ei itsessään ole myynnin väline. Segmentoinnin rinnalla kannattaa miettiä asiakkaan "ostoikkunaa".  Millä ostoikkuna avataan?
 • Asiakkaan elämäntilanteeseen, ympäristöön, motivaatioon, tarpeeseen, ongelmaan liittyvä momentum
 • Tuote/palvelu vastustamamton asiakkaan silmissä
 • Asiakkaiden tutkiminen

Pitää päästä asiakkaan "ihon alle" ja ymmärtää asiakkaan tarpeita. Muistakaa, että ostoikkuna on mahdollista avata "väkisin". 
Esimerkki. Nuohouspalvelun tarjous, kun datan perusteella tarve on. Palvelu räätälöitiin asiakkaalle sopivaksi ja kauppa syntyi. 

Pohdi ryhmässä

 • Kuinka palveluni vastaa asiakkaideni tarpeisiin?
 • Miten avaan asiakkaan ostoikkunan?
 • Miten palveluni voi tavoittaa asiakkaan? / Miten jaan palveluni asiakkaalle?Asiakaslupaus
Pitää olla tarkka mitä luvataan? Asiakkaalle tehdyt lupaukset on pidettävä sellaisena kuin ne on luvattu.
Konkreettinen askel kohti palvelua!
Kysynnän ja tarjonnan näkökulma: Arvolause, joka sisältää asiakkaan näkökulmasta ylivertaisen syyn miksi hän ostaisi ko palvelun/tuotteen
Yritys ei voi luvata mitään mitä se ei pysty lunastamaan?
 • Lupauksen lunastaminen -> tuotteen/palvelun laatu, yrityksen maine
 • Yrityksen sisäisen viestinnän työkalu

Esteet ja luottamus


 • Myynnin esteiden poistamine
  • Asiakkaan kulutus- ja ostokäyttäytyminen
  • Mielikuvat esim. hinta-ankkuri
  • Käytännön asiat
 • Luottamuksen synnyttäminen
  • Miten luottamus syntyy ja miten sitä ylläpidetään
  • Mitkä asiat vaikuttavat luottamuksen syntymiseen

Esimerkki: Uutismarkkinointi "Amazon"
Palveluiden muuttuminen digitaalisiksi ei vähennä henkilöstön tarvetta. Palvelu tehostuu, koska vaatimukset palvelusta on kasvaneet. 

Konseptointi
 • Lupauksesta toimintaan
 • Miten lupaus lunastetaan
 • Palvelukonsepti= joukko palveluja ja tuotteita, jotka yhdessä näyttäytyvät asiakkaalle yhtenä palvelukokonaisuutena.

Palvelukonseptin sisällön ulottuvuudet

Fyysinen ulottuvuus
 • Puitteet, ympäristö
 • Materiaalit, välineet, varusteet
Toiminnallinen ulottuvuus
 • Palvelusisältö
 • Palvelutarjoajan ja asiakkaan toimenpiteet
 • Palvelupolku
Symbolinen ulottuvuus
 • Merkityssisältö
 • Elämyksellisyys, oppiminen jne. 

Konseptointi on se vaihe, kun toiveajattelu "isi-muoto" loppuu. Päätösten aika!

Hinnoittelu
"Jos joka 5. asiakas ei valita, että tuotteesi on liian kallis, myyt liian halvalla" (Jari Parantainen)

Mitä liian kallis tarkoittaa?

 • Asiakas pelkää tekevänsä virheen
 • Asiakkaalla ei ole rahaa
 • Asiakas ei ymmärrä tuotteen/palvelun arvoa
 • Asiakkaalle ei ole todellista tarvetta/halua


Samaa tuotetta voidaan myydä eri hinnalla eri asiakkaille. Oleellista on perustella asiakkaalle hinnan peruste. Hinnoittelun pitää elää! 

Sähköisillä välineillä pystytään jäljittämään myyntiprosessin tapahtumat ->näytetään hyöty toteen. Aina voi palkata uuden myyjän, mutta se ei takaa myyntiä. "Markkinointi on helppoa. Mutta mitä tapahtuu, kun asiakas on ensimmäisen kerran ostamassa palveluasi?" • Blueprint tarkoittaa tuotantoprosessista muodostettua kokonaiskuvaa tai vuokaaviota. 
 • Palvelun vaiheet
 • Palveluympäristö
 • Tuotantoketjun tasot


"Tutkimusten mukaan noin 90% yritysten toiminnassaan käyttämästä tiedosta on hiljaista tietoa, joka on henkilösidonnaista osaamista"

Tiedon ja tiedottamisen puute tyypillisin syy ongelmiin.
Vaatimusmäärittelyllä tuotteistamisen alla olevan palvelun/tuotteen reunaehdot ja toimintatavat dokumentoidaan
Hyödyt:
 • avainhenkilöistä "vapautuminen"
 • Väärinymmärrysten eliminointi
 • Erilaisten työskentelytapojen yhteensaattaminen
SECI-malli liittyy tähän!
"Hyvin tuotteistettu tuote ei ole riippuvainen siitä kuka sen tuottaa."-Jari Parantainen


"Maailma on muuttunut täysin viimeisen 25 vuoden aikana. Kaikkein mullistavin muutos on tapahtunut viimeisen neljän vuoden aikana" -Pasi Luostarinen, markkinointijohtaja Atria 30.10.2014

Internet on kanavien ja palveluiden sekamelska. Täydellinen haltuunotto on lähes mahdoton. Oleellista sens ijaan on hahmottaa se mitä netissä haluaa tehdä ja mitä siellä tavoittelee. Kun tämä on selvää, kanavat ja palvelut ilmenevät käytettävinä työvälineitä.
Kotitehtävät teemojen välillä


Pieni tuotekehitystyö "Etiäinen" Trelloon


Teette tuotekehitystyö, joka on valmis 3 viikossa. Sitä ei suunnitella! Kun kolme viikkoa on kulunut se hylätään...Se on valmis. Jokaisen kehittämisen pitää tuottaa pääomaa. Ihminen jolla on pääomaa on vauras ja se tarjoaa liikkumavaraa. Pääomaa on erilaista:

1. Taloudellinen pääoma
2. Sosiaalinen pääoma
3. Kulttuurinen pääoma

Miettikää miten tuotekehitys tuottaa erilaisia pääomia lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä! Dokumentoi kehitystyö Trelloon omaan tauluun. Etiäistä varten valitkaa omasta organisaatiostanne itsellenne Ärsyttäjä ja Kiihdyttäjä. Ärsyttäjä ärsyttää, sanoo suoraan, antaa ajatuksia. Kiihdyttäjä sparraa, antaa ajatuksia ja voimaa kehittämään

*Yksi kantaaottava kirjoitus blogiin.

* Jokaisesta jaksosta reflektointi! Asiantuntijat
3 kommenttia:

 1. Upeeta, tuote ja asiakas koulutusmaailmassa on ollut lähes " kirosana", mutta ehkä konsepti ja henkilökohtaistaminen ko tuttuja. Sanoilla on merkitystä!

  VastaaPoista
 2. REF:
  Kesäkuun tuotteistamisen teema on mielenkiintoinen.
  Tuotteistamisen perusajatukset esim tarjota asiakkaalle helposti ostettavia palvelutuotepaketteja on ollut teoriana tuttua ja niitä olen pyrkinyt jo toteuttamaan työssäni. Tunnistamisen paikka on asiakasrajapintojen vahvemmassa tunnistamisessa ja sen näkemisessä miltä ne asiakkaan silmin näyttävät. Tätä olen saanut jo toteuttaa kun olen mm. luonut nettisivuistomme tilitoimistoille tarkoitettua tietopankkia ja kehittänyt näiden asiakkaille suunnattua tilitoimiston valinnan ohjausta.

  VastaaPoista
 3. Organisaatiomuutos sekä uudet toimitilat ovat tuotteistuksen näkökulmasta työn alla. Sisäisten ja ulkoisten asiakkuuksien näkökulmat ovat tapahtumien keskiössä. Ensi viikolla kokoonnumme koko porukalla miettimään kokeilun kulttuurin, luovuuden sekä energian johtamisen näkökulmaa suhteessa uuteen organisaatiorakenteeseen.

  VastaaPoista

.