I Lähtökohdat kehittämistyölle


Jakso I Lähtökohdat kehittämistyölle 16.2. - 6.4.2014

 

Sisältö kohtaamisessa 16.2. kello 12.00 - 21.00 Aromikeittiö, Mäkelänkatu 56, Helsinki
Osa 1: Työelämä muutosten tuulissa, miten tunnistan muutostarpeen? Jaana Utti

Osa 2: Uusi työ, mikä häviää, mikä vahvistuu? Jaana Utti

Osa 3: Oppivan organisaation toiminnallinen harjoitus - olemassa olevista resursseista olemassa olevana aikana

Sisältö kohtaamisessa 17.2. kello 8.30 - 16.00, Ubiikin oppimisen fyysinen ulottuvuus, Hietalahdenranta 11, Helsinki
Osa 1:  Tavoitteiden asettaminen tuotekehitystyölle - Uuden työn kulttuurissa Anja Kulovesi

Osa 2: Ketterän kehittämisen ideologia ja sovellus avoimessa digitaalisessa maailmassa  Joonas Liimatainen

Osa 3: Työkulttuurin ohjelman kokonaisuus  Kirsi Parviainen¨


Tehtävät kohtaamisten välissä:

Tehtävä 1. Toimintaympäristöymmärryksen muotoilu
Tarkkaile ympäristöäsi, katso mikä on muuttunut. Tunnista muutostekijöitä ja todellisia tavoitteita. Valokuvaa näitä muutoksia ja laita muutosjuttu Pinterestiin. Kirjaa omaan oppimiskirjaasi.

Tehtävä 2: Pienen pieni tuotekehitystyö ketterästi käytäntöön
Ideoi ja kokeile. Kuvaa ja kerro postauksessa etusivulle, koska vain se, mikä on kerrottu on olemassa


Tehtävä 3: Kuka on työsi asiakas, joka hyötyy palvelusta? Mitä se hyöty on. Voit katsoa myös itseäsi asiakkaana.

Reflektointi alla olevaan kommenttikenttään
Itsearvioi, kerro ajatuksiasi oppimastasi. Miten tuotekehitystyön lähtökohdat kirkastuivat ja saitko jotain oivalluksia? Kommentoi myös muiden!AsiantuntijatTuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon teemat

Tutkinnon osa 1 Tuotekehitystyön valmistelu
- Tuotekehitystyön valmistelu
- Lähtötilanteen määrittely
- Tavoitteiden asettaminen

Tutkinnon osa 2 Tuotekehitystyötä tukevat menetelmät
- Ideointimenetelmät
- Idean käsittely

Tutkinnon Osa 3 Oman tuotekehitystyön toteutus
- Asiakkaat ja kohderyhmät

Muistiinmerkittyä päivien aikana

Kirsi Parviainen:

Lähdetään liikkeelle siten, että harjoitellaan kehittämistä.  Ei lähdetä 0-tasolta, mutta keskitytään aluksi ammattitaidon hankkimiseen.
Tutkinnossa on kolme osaa:

1. Tutkinnonosa;
 - Tuotekehitystyön lähtötilanne, resurssit sekä tavoitteet

2. Tutkinnonosa;
- Ideointi meneltemät  tuotekehitystyöhön

3. Tutkinnonosa,
- Tuotekehitystyön toteutus

Tutkinnon perusteet ovat vanhoja, eivätkä vastaa nykypäivän ketterää kehittämistä. Teemme monta tuotekehitystyötä. Ei tyydytä esim. Tutkinnon osa 1. valmistelemaan tuotekehitystyötä, vaan aloitetaan heti kehittämään, jotta saadaan organisaatiolle hyötyä alusta alkaen.

Kun lähdetään dokumentoimaan ja samasta organisaatiosta on useampia osallistujia, pitääkö olla oma dokumentaatio?
 - Tuotekehitystyöt voivat olla yhtä isoa kokonaisuutta, mutta pitää pystyä osoittamaan oma ammattitaitonsa ja kehittämistyönsä.

Kirsi Parviainen, Anja Kulovesi ja Jaana Utti muodostavat coaching-kolmikon, josta jokaiselle valitaan yksi päävastuullinen coach.

Coachit tulee blogiin, jotta jokainen tietää oman coachinsa.

Seuraavassa kohtaamisessa tarkastellaan palvelutuotteita;
 - Miten tuotetaan palvelut ja millaisen prosessin tuottaminen vaatii.

Työpaikalla on käynnistymässä pari isoa hanketta. Voiko ruveta heti kokoamaan arviointiaineistoa?
 - Voi aloittaa heti, mutta ei tarvitse kiirehtiä.


Jaana Utti:

Huom. Kehittämisen suurin sudenkuoppa on ettei mietitä asiakkaan saamaa hyötyä.

Digitaalinen palvelutuotanto muuttaa maailmaa enemmän kuin sähkö aikanaan. Murenevan työn maailmassa koko ajattelu työstä ja palvelusta ajatellaan uudestaan. Tuotekehityksessä suunnataan ketterästi kohti vuorovaikutuksen kenttiä. Mitä se on minulle ja minun työssäni?  

Osaaminen vanhenee nopammin kuin koskaan. Osaamisen puoliintumisaika on nykyisin noin 5v.


Työelämässä ollaan lokeroitunutta.
Koulutusmaailman mallit ovat vanhentuneita.
Vuorovaikutustaitojen lisääminen tärkeää. Suurimmat ongelmat työyhteisöissä syntyy huonosta vuorovaikutuksesta.
Työelämää kehitetään tuotantolähtöisesti siiloissa.
90 asteen muutos työkulttuuriin kehittämisessä-> Asiakaslähtöisyys
Asenne!
Asiakaslähtöisesti ajateltuna on yksi prosessi ”Elämä” (sote-palveluissa); Hyvä elämä. Lisää hyviä hetkiä, päivä ja vuosia.
Kehitetään olemassa olevienresurssien puitteissa.
Mietitään prosessi asiakaslähtöisesti. Mitkä ovat oikeat mittarit?
Olemassa olevat osaaminen ja resurssit suunnataan parhaan asiakashyödyn saavuttamiseksi. Joka päivä.

Rakennetaan uusi työkulttuuri yhdessä, reunaehtojen rajoissa.


Uuden kehittämisen ammattilaiset muotoilevat työkulttuuriin uudestaan.
Tuotekehitys-Palvelumuotoilu-Muutosmuotoilu
Kehittäjän mieli -> Ketterä kehittäminen
Työkulttuurin hyppäykset; konkreettisia, rakenteisia, pieniä, tavoitteellisia
Kiireenkesytys. konseptista vähintään yksi tuotekehitystyö. Tuotekehitystyöt dokumentoidaan blogiin ja Trelloon.
www.kohtiuudentyontyokulttuuria.blogspot.fi 

Avoimeen digitaaliseen maailmaan voi mennä nopeasti, mutta ei hitaasti.
Elävä organisaatiokaavio mahdollista laittaa sivuille / pinterestiin / avoimeen digitaaliseen maailmaan.
Jos meillä on kiinnostavaa sisältöä, se houkuttelee ihmisiä.


Järvi-Saimaan Palvelut Oy esimerkkinä Tablettien käytön hyödyistä www.jarvisaimaa.blogspot.fi

Digitaaliseen maailmaan menossa kolme oikein - kaksi väärin
Oikein: Nopeammin, mukavammin ja helpommin.
Väärin: Kustannussäästöjä hakien ja olemassa olevia resursseja pienentäen. Entistä maailmaan digitalisoiden.


Miten olemassa olevilla resursseilla saadaan uutta aikaan?
Lync-palaveri hyödyllisempi kuin fyysinen kohtaaminen. Uudet toimintatavat käyttöön. Säästetään aikaa ja saadaan enemmän aikaan.

Kohtaamisen maailma virtuaaliseksi & fyysiseksi. Virtuaalinen kohtaaminen ei korvaa fyysistä kohtaamista vaan tuo siihen uuden ulottovuuden.

Virtuaalinen onnistumispuhelu näköpuheluna – Esimiehen työvälineenä.

Tuotekehitystyön lopputuloksena on lopputuote, konsepti, jotain mitä voidaan mallintaa. Kehittäminen ei ole tuotekehitystyö pelkästään. Luodaan uusi konsepti, ei hiota vanhaa.
Tuotekehitystyö voi olla pieni. Sille on tyypillistä ettei sitä tehdä siten, että ensin suunnitellaan ja sitten mallinnetaan.

Nykyaikaisen tuotekehitystyön mallinnus: Tehdään oletusmalli -> Tarkista onko vision suuntainen, nopea asiakashyötyanalyysi.

                             Kokeilut ~5-20 kpl
                             Konsepti / Mallinnus
                             Esite / Tee näkyväksi (Blogi käytössä koko ajan)

Ketterä kehittäminen korvaa lineaarisen kehittämisen. Lineaarisen kehittämisen aika on ohi. Palvelutalon hevostarina esimerkkinä.

Kehittämisen vaikeus. Helposti törmää, että on oman ajattelunsa vanki. Ideat vanhentuneita.
Olemme omien ideoittemme vankeja. Ei uskalleta irrottaa tarpeeksi. Kehittämisen pahin vastus on sinä itse. Kukaan ei tule tuotekehittäjäksi tekemällä yhden tuotekehitystyön.

Helposti mennään uhrin asemaan ja organisaation vanhentuneiden käytäntöjen taakse. Me tarvitsemme toistemme tukea ja uskallusta.
Ei pidä varoa liikaa.
”Jos pystyt perustelemaan ideasi, se ei ole uusi”

Esimerkkejä kehittämisestä:


 Tuottavuuden uusi aikaEnnen organisaatiot tuottivat palveluita, jotka tyydyttivät asiakkaiden tarpeita.
Nykyisin organisaatiot tuottaa elämyksiä, jotka tuottaa asiakkaalle mielihyvää.
Palvelut usein tuotteistettu / kohdistettu johonkin asiakastarpeeseen.
Ihmisen hyvinvointi / hyvä elämä muodostuu kolmesta tekijästä: Merkityksellinen tekeminen, osallisuus, välittävä yhteisö.


Pitkäaikaistyöttömien sekä akateemisten työttömien märää rajussa nousussa. Akateemisille työttömille tarjotaan samoja palveluita, kun kaikille muille esim. Netti-Cv:n teko.
Pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut elinikäinen tuomio.
Uusi ajatus: Palveluiden tilalle vuorovaikutuksen kenttiä.
Esimerkkinä. Pankkipalvelut. Koneet eivät tee pankkivirkailijan työn vaan asiakas itse.
Seuraavat 6kk leikitään, että palveluita ei ole. Ne korvataan vuorovaikutuksen kentillä.

Resurssien lisääminen aiheuttaa lamaantumista. Kehittämisenmieli syntyy niukkuudesta.

Asiakkuusajattelun viitekehys


.

Vuorovaikutuksen kentillä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja luodaan jotain uutta.
Asiakaskunta ja asiakkaan tarpeet muuttuvat.
Vuorovaikutuksen kentän luominen esimerkkinä Nuolniemen lammastarhat.


Anja Kulovesi :Kiireenkesytys osana muuttuvaa maailmaa

Muotoillaan työkulttuuri uudelleen

Mitä aineksia Kiireenkesytys sinulle siihen työn ammattilaisena antaa?

Miten lisäät iloista ketteryyttä?

Miten lisäät organisaatiosi ja sen yksilöiden hyvinvointia?

Vuorovaikutusosaaminen

Rakenna vuorovaikutuksen kenttiä. Leiki 6 kk, ettei palveluita ole, on
vain vuorovaikutuksen kenttiä.

Miten Kiireenkesytys auttaa sinua tässä?

Muista: Koko ajan on kysyttävä, mikä on keskeinen tavoite ja mistä se
lähtee (asiakaslähtöisyys!)


AVAINTAVOITE

Olemassa olevan osaamisen ja resurssien suuntaaminen parhaan
mahdollisen asiakaspalvelun näkökulmasta.
TUUNAA OMA TYÖPAIKKASI!

Harj. Oman osaamisen resurssit
Muista: Kirjat, artikkelit ovat näkökulmien avaajia, samoin
Kiireenkesytyksen materiaalit. Ei väline edellä! Kyse EI ole välineestä,
vaan kokeilusta, jolla on joku tavoite. Sinä määrittelet, mikä.

1) Oletus 2) Kokeiluja 3) Mallinnettava konsepti (mitä kk sinun
yhteisössäsi)

Auta työn ammattilaisia uhrin rooleista aktiiveiksi työn
kehittäjiksi!

Anna ihmisille mahdollisuus lentää rohkeammin.
Muista: Tehdään sellaista, mitä ei ole ennen tehty.2 kommenttia:

  1. Kehittäjäsiskojen kanssa kesytämme kiirettä vielä haparoiden. Kiihdyttäen on uudelle työkulttuurille löytynyt suunta. Uusia palaverikäytäntöjä kokeillaan heti ensi viikolla. Yllättävän hyvä vastaanotto uudistuksilla on ollut ja havaitsimme ihan aitoa yhdessä tekemisen meininkiä. Kehitystöitä on ruuhkaksi asti!

    VastaaPoista
  2. REF:
    Työni on tuotekehittämistä. Suomalaisten tilitoimistojen osaaminen ja laatu on sen keskiössä. Asiakkaita ovat siis sekä tilitoimistot, että niiden asiakkaat.
    Tilitoimistojen toimintaympäristö todellakin muuttuu. Prosessit digitalisoituvat ja työ automatisoituu. Tilitoimistojen asiakkaiden, suomalaisten yrittäjien tarpeetkin kehittyvät, mutta ovat myös samoja. Tänään sain keskustella kahden yrittäjän kanssa, jotka molemmat olivat käytännössä tyytyväisiä tilitoimistoonsa, mutta silti, jopa 20 vuoden ajan, on toivonut jotain lisää, mutta ei ole osannut pyytää. Asiakkaat TOIVOVAT TIETOA TULEVAISUUDESTA!

    VastaaPoista

.